Veluwepark de Bosgraaf
Duurzaam vakantiepark

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wij zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving en de maatschappij. We willen zo handelen, dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doen we door duurzaamheid steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

We maken bewuste keuzes en zoeken steeds een balans tussen mensen, planeet en resultaat. Dit is een proces, geen eindbestemming. We zijn voortdurend op zoek naar haalbare stappen om deze maatschappelijke verantwoordelijkheid in ons bedrijf vorm te geven. Om dit te bereiken geven we uitvoering aan de volgende maatregelen:

  • Wij houden ons actief op de hoogte van MVO-ontwikkelingen binnen ons vak en geven deze kennis door aan medewerkers en anderen die het vak willen leren.
  • Wij informeren onze gasten, medewerkers en leveranciers hoe wij maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Wij maken transparante afspraken met betrokken partijen over de kwaliteit van onze product en hoe we die kwaliteit bewaken.
  • Wij bepalen naast de financiële impact ook de sociale en de milieutechnische impact van ons product en beperken een eventuele negatieve impact zoveel mogelijk.
  • Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.
  • Wij proberen waar mogelijk onze gasten en klanten te informeren over en te faciliteren in het verlagen van hun milieubelasting.
  • Wij werken voortdurend aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf, bijvoorbeeld door actief te streven naar het verminderen van afvalstromen en het terugdringen van ons verbruik van gas, water, elektriciteit en andere fossiele brandstoffen.
  • Wij werken voortdurend aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een erkend milieu- en/of duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.